iGov

5 Dec 2015 00:26
[personal profile] tymofiy
сходив послухав про стан речей з нашим електронним урядуванням та конкретно iGov.

iGov технічно доробили, є авторизація громадянина і через ЄЦП і через BankID, лишилось умовити чиновників його використовувати. Де на це є воля вищого керівництва (Дніпропетровська область) — там результат відрізняється від Київської в три рази. Проекту зараз потрібні ЗМІ, громадський тиск та волонтери по спілкуванню з державою.

Чиновника важливо не спугнуть, тож на питання «чи не призведе втілення електронної послуги до звільнень» волонтерам радять відповідати уклончіво: мовляв, це дозволить вивільнити людей для іншої роботи.

Заскорузлі процеси 19-століття (кой-кому навіть треба було дати можливість друкувати архівні картки на картоні) взяти і викинути не в компетенції iGov. Вони лиш можуть зробити що можна в рамках існуючих систем. І то прозорості додається, можливість вимагати хабар зменшується.

МРЕО вимагає хабар мотивуючи це відсутністю бланків? — налаштуємо систему обліку бланків. МРЕО стало відмазуватись візсутністю номерних табличок. Налаштуємо систему обліку табличок.

Явно американський спосіб — на наступних виборах вибрати кандидата що пообіцяє перетрахнути ненавистне виборацям МРЕО і дотримає обіцянки — не для нас...

Приблизно як йшла війна за особисте голосування депутатів у Раді. Давайте, мовляв, туди біометрику прикрутимо, і ще яку хитрість. Просто виганяти тих хто порушує закон і це всі бачать — явно ж не варіант.

Резюме: у нашій країні зараз є можливість для покращувальних (sustainable), але відсутня можливість для проривних (disruptive) інновацій.

Хто має час та натхнення покращувати систему — місць куди докласти рук хватає. Хто мріяв про радикальні зміни — навряд. Тут навіть Байден безсилий виявився.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tymofiy: (Default)
Tim Babych

Tags