[personal profile] tymofiy

Ці зоряні війни треба було назвати «Нова Надія: 20 років потому». Сценаристу та режисеру явно ставили завдання по чек-лісту:

✓за героя сирота з піщаної планети ✓у котрої є ховербайк ✓штурмовики знищують село ✓Millenium Falcon ✓Хан Соло з пістолетом і вукі з арбалетом ✓Лея ✓Люк ✓темний джедай у плащі та шоломі ✓огидний імператор на відеозв’язку ✓мега-зброя ✓з якою герої самі знаєте що зроблять ✓Tie-Fighter та штурмовики у білій безкорисній броні ✓X-Wing та повстанські пілоти в помаранчевих комбінезонах ✓підозрілий бар з оркестром ✓робот-відкривачка-запальничка що спілкується пищанням ✓робот-андроїд — той самий

І все б нічо, тільки от «майбутнє вже не те що колись». Те що здавалось футуристичним 35 років тому, нині виглядає архаїчно. Телефони вже зараз говорять голосом Сірі, а не пищанням. Коридори військових баз вже зараз контролюються камерами. Винищувачі вже зараз не роблять піу-піу, а пускають ракети з самонаведенням. Це не війна цивілізації зірок, це ретро-шоу.

А от як режисер поглумився зі списка, всученого йому продюсером, це просто шикарно. Йому сказали: хай злодії повторюють попередніх до гудзика! Ну, ок. Як скажете, босс. Є одна ідейка як те обгрунтувати…

Злодії там — це не імперія, а лише реконструктори, котрі надибали десь прірву імперської техніки та снаряги. Такі собі галактичні Гіркіни, котрі намагаються грати Дєнікіних. Випадкове село — звичайно ж розстріляти до ноги, це ж так по-імперські! Шукаємо цінного робота з флешкою — що може бути крутіше за бомбардування? Готуємо промову перед військами — надихаємся фільмами Ріфеншталь. Ну і нановейдер, і криворукість та недисциплінованість штурмовиків — все туди, в тему про мілітарний косплей

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tymofiy: (Default)
Tim Babych

Tags